درباره گواراب

شرکت گواراب سازان دشت سبز که بطور کلّی ساختار خویش را بر فعّالیّت در صنعت تصفیه ی آب؛ با همه ی گرایش های تخصّصی و مؤلّفه های علمی دربرگیرنده ی این صنعت، طرح ریزی کرده است، در تدوین چشم انداز، اهداف کلان و راه های دستیابی به آن ها و در همه جای فعّالیّت خویش از تأمین موادّ اوّلیّه تا تولید محصولات نهایی و از مستندسازی تا اجرای فرایندهای متعدّد سازمانی و از تأمین و آموزش نیروهای انسانی تا شاخص های انتخاب منابع برون سازمانی مانند شعب و نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش و نیز فعّالیّت های برون سپاری شده مانند صنایع میانی، نصّاب ها و عوامل لجستیک، به رویکردهای ذیل که نقشی ارزشی و غیر قابل اغماض دارد پایبندی کامل دارد:

پاسخگویی

در شرکت گواراب سازان دشت سبز، مسؤولیّت ها به نحوی مستند، آموزش و پایش شده اند که چه در فرایندهای درون سازمانی و چه فرایندهای مرتبط با مشتری، پاسخگویی به عنوان یک رویکرد راهبردی و در جهت بهبود اثربخش کار تعریف شده است.

خدمات

شرکت گواراب سازان دشت سبز در رویکرد ارزشی خود، برخورداری مشتریان را نه تنها به بایسته های خدمات مرتبط با محصولات خویش مانند پاسخگویی اثربخش و ضمانت معتبر رسمیّت سازمانی داده است بلکه افزایش دانش و آگاهی از صنعت آب را بخصوص در زمینه ی آب شرب و استانداردهای لازم آن و نیز آنچه که برای مصرف کنندگان این مادّه حیاتی تصمیم سازی می نماید در زمره ی خدمات خویش می داند.

پژوهش و توسعه

این شرکت در راستای پیشرفت تمام علوم و صنایع، بر خود می داند نسبت به شناسایی آنچه کیفیّت ضروری ترین نیاز زیستی مصرف کنندگان را داراست مطالعه نماید؛ مطالعه ای که طبق هدف گذاری واحد R&D منجر به طرح های قابل اجرای صنعتی گردد. مصرف کنندگان محصولات این شرکت از چنان ارزشی برخوردازند که سهمی از فروش شرکت صرف مطالعه، طراحی و ساخت ملزومات ارتقایی کیفیّت آب مصرفی ایشان گردد.

کیفیت

کیفیّت به عنوان یکی از اصلی ترین و قدرتمندترین فرایندهای سازمانی این شرکت، تصمیم سازی کار، ابزارهای پایش و کنترل دائمی، اقدامات اصلاحی و بهبود مستمرّ را در کلّیه ی مراحل پیش، حین و پس از تولید ایجاد می کند.

چشم انداز شرکت گواراب

تا پایان سال ۱۳۹۸، ارائه دهنده محصولات و خدمات با مزیت رقابتی ویژه در کشور و وسعت بخشی به قلمروی حضور در خارج از مرزهای کشور و تبدیل شدن به شرکتی سرآمد و جهانی در صنعت پالایش آب باشیم بطوریکه نام تجاری شرکت در بازارهای منطقه همواره مورد توجه قرار گیرد.

تاریخچه شرکت گواراب

© کپی رایت - water center