دربـاره گــواراب

شرکت گواراب سازان دشت سبز که بطور کلّی ساختار خویش را بر فعّالیّت در صنعت تصفیه ی آب؛ با همه ی گرایش های تخصّصی و مؤلّفه های علمی دربرگیرنده ی این صنعت، طرح ریزی کرده است، در تدوین چشم انداز، اهداف کلان و راه های دستیابی به آن ها و در همه جای فعّالیّت خویش از تأمین موادّ اوّلیّه تا تولید محصولات نهایی و از مستندسازی تا اجرای فرایندهای متعدّد سازمانی و از تأمین و آموزش نیروهای انسانی تا شاخص های انتخاب منابع برون سازمانی مانند شعب و نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش و نیز فعّالیّت های برون سپاری شده مانند صنایع میانی، نصّاب ها و عوامل لجستیک، به رویکردهای ذیل که نقشی ارزشی و غیر قابل اغماض دارد پایبندی کامل دارد:

  • کیفیت

  • پژوهش و توسعه

  • خدمات

  • پاسخگویی

مقالات اخیر ما

© کپی رایت - water center